top of page
Malta mmmmm.jpeg
LOGO.jpg

RYTÍŘI A CHRÁMY OSTROVA MALTY
31.8.-7.9.2023

  VALETTA   MARSAXLOKK   GHAR DALAM   TARXIEN   BLUE GROTTO   HAGAR QUIM   MNAJDRA   MDINA   MOSTA   VITTORIOSA   SENGLEA   GOZO   DWEJRA    

ČESKY HOVOŘÍCÍ PRůVODCE PO CELOU DOBU ZÁJEZDU

Ponořte se do dávnověku megalitických kultur tak vyspělých, že lidstvu zanechaly chrámové komplexy stářím soupeřící s egyptskými pyramidami. Kdo byli tito lidé a odkud přišli? O tom můžeme dumat na zlatožlutém ostrově o jehož útesy se rozráží mohutné vlny Středozemního moře. Přitahují Vás artefakty minulosti, nikdy nekončící lidská víra nebo rytířská historie, která se dme hrdostí a bohatstvím? Pak je tato cesta určená právě Vám. Pojďte objevit místo, kde zanechaly svůj otisk všechny významné kultury Středomoří.  PROSTĚ POJEĎTE

azure-window-2630574_1920.jpg
business-241575_1920.jpg

CENA ZÁJEZDU  36.950,-

Příplatek za jednolůžkový pokoj : 8.950,-Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • zpáteční letenku Praha-Valetta-Praha

 • letištní transfery

 • zkušeného, česky hovořícího průvodce po celou dobu zájezdu

 • transfer klimatizovaným mikrobusem po celou dobu zájezdu

 • 7 nocí ubytování v *** hotelu se snídaní Siema Marina přímo na promenádě Gzira nebo podobném hotelu

 • Návštěva Velmistrovského paláce ve Valettě

 • Prohlídku jeskyně Ghar Dalam a megalitického chrámu Tarxien

 • Plavba jeskyní Blue Grotto a prohlídka chrámového okrsku Hagar Quim a Mnajdra

 • Celodenní výlet na ostrov Gozo

Cena nezahrnuje:

 • Pojištění léčebných výloh

 • Nápoje a stravu mimo program zájezdu

 • Ostatní aktivity

 

PROGRAM I LETOVÝ ŘÁD SE MůŽE MĚNIT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE


PERLA OSTROVA MALTY, MĚSTO RYTÍŘů - VALETTA A MALEBNÝ PŘÍSTAV MARSAXLOKK

PREHISTORICKÁ JESKYNĚ GHAR DALAM A NEJSTARŠÍ MEGALITICKÝ CHRÁM TARXIEN

BAREVNÉ BLUE GROTTO, STAROBYLÉ CHRÁMY HAGAR QUIM A MNAJDRA I NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTO MALTY, MDINA

LEGENDÁRNÍ MALTSKÉ TROJMĚSTÍ A ZELENÝ BRATŘÍČEK MALTY, OSTROV GOZO

valleta-602345_1920.jpg

PODROBNÝ PROGRAM ZÁJEZDU

1.  DEN
odlet z Prahy, přílet do Valetty. Transfer do hotelu na promenádě Gzira.

 
2. DEN PERLA OSTROVA MALTY, MĚSTO RYTÍŘů - VALETTA. SVATOSTÁNEK MALTÉZSKÝCH RYTÍŘů, KATEDRÁLA SV. JANA A VELMISTROVSKÝ PALÁC SE ZROJNICÍ.
Po snídani se vydáme na procházku městem řádových rytířů. VALETTA ukrývá řadu historických pokladů. Původně mělo místo sloužit jako pevnost. Na konci 17.stol. nebylo žádné jiné město opevněno tak důkladně jako právě Valetta. Založeno bylo v roce 1566 velmistrem maltézských rytířů Jean Parison de la Valette, jehož jméno nese hlavní město Malty dodnes. Prohlídka katedrály Sv.Jana. Barokní katedrála je perlou mezi přepychovými paláci a kostely. Ohromí Vás svoji nákladnou výzdobou i obrazy slavného Carravaggia. Sloužila johanitům jako hlavní svatostánek. Po té procházka zahradami BARRAKKA GARDENS a návštěva reprezentativního VELMISTROVSKÉHO PALÁCE SE ZBROJNICÍ. Palác je bývalým sídlem hlavy johanitského řádu , doživotně voleného velmistra. Dnes tu sídlí úřad prezidenta a maltézský parlament. Večer volný program s možností návštěvy mnoha kouzelných restaurací a kaváren.
 
3. DEN MALEBNÝ PŘÍSTAV MARSAXLOKK. TAJEMNÁ JESKYNĚ GHAR DALAM. MEGALITICKÝ CHRÁM TARXIEN.
Po snídani návštívíme malebný přístav MARSAXLOKK. Místo je plné tradičních rybářských člunů "luzu" s malovanýma očima na přídi. Obdivovat tu můžeme i pobřežní promenády s trhy a rybářskými hospůdkami. Po té přejezd k jeskyni GHAR DALAM. Tato jeskyně patří k nejstarším památkám ostrova a nabízí úchvatnou podívanou na kostry zvířat z doby ledové i pozůstatky po prvních obyvatelích Malty. Stáří jeskyně se odhaduje na 500 000 let. Odpoledne přejezd k archeologickému areálu megalitického chrámu TARXIEN. Nejstarší ze tří chrámů pochází prokazatelně z období kolem roku 3 150 před Kristem. V podvečer návrat do Valetty a volný program.
 
4. DEN VŠECHNY ODSTÍNY BLUE GROTTO. STAVBY STARŠí NEŽ EGYPTSKÉ PYRAMIDY, HAGAR QUIM A MNAJDRA. NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTO MALTY, MDINA.
Časně ráno se vydáme na vyhlídku k jeskyním BLUE GROTTO. Na okouzlující skalní útvar dopadá nejkrásnější světlo právě brzy ráno. Odměnou Vám budou odstíny tyrkysové, safírové, azurové i námořní modři. Představení, které skutečně stojí za to. V případě klidného moře se vydáme loďkou do útrob jeskyně. Dopoledne přejezd do megalitického chrámového okrsku HAGAR QUIM A MNAJDRA. Chrámy se nacházejí vysoko nad Středozemním mořem, na vrcholu útesu s nádhernými výhledy na neobydlený ostrov Filfla. Stavby starší než egyptské pyramidy jsou zaneseny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a dodnes se nepodařilo zjistit jaká civilizace tu tyto chrámy zanechala. Odpoledne návštěva středověkého městečka MDINA. Malebné, opevněné město ve vnitrozemí je právem považováno za nejkrásnější na Maltě. Po cestě zpět do Valetty zastávka v MOSTĚ. Kostelem s 60ti metrovou kopulí za války proletěla nevybuchlá bomba. Večer volný program.
 
5. DEN LEGENDÁRNÍ MALTSKÉ TROJMĚSTÍ, NĚKDEJŠÍ DOMY RYTÍŘů A STRÁŽNÍ VĚŽ S OČIMA I UŠIMA
Po snídani přejezd na legendární maltské TROJMĚSTÍ. Tři města, tři příběhy, které společně v dávných dobách tvořily nedobytnou pevnost. VITTORIOSA, COSPICUA A SENGLEA se může pochlubit řadou zajímavých historických památek, které přečkaly kruté křižácké boje i bombardování ve 2.světové válce, ale hlavně pohnutou historii. Navštívíme idilickou malebnou čtvrť s barevnými domy a zákoutími, inkviziční palác, guest house s někdejšími domy rytířů i slavnou strážní věž s očima i ušima. Večer volný program.
 
6. DEN ZELENÝ BRATŘÍČEK MALTY, OSTROV GOZO
Po snídani podnikneme celodenní výlet na druhý největší ostro Malty - GOZO. Podle řecké mytologie je to ostrov Bohů. Důkazem je dlouhá a bohatá historie , množství architektonických památek a v neposlední řadě město VICTORIA. Ve srovnání s Maltou je Gozo mnohem zelenější a úrodnější. Navštívíme hlavní město Victoria, poutní kostel TA PINU, DWEJRU- místo, kde stávalo azurové okno a ISLAN SEA s nádhernými vyhlídkami na útesové pláže. Večer návrat do Valetty.

7. DEN ZÁVĚREČNÝ DEN VE VALETTĚ
 Závěrečný den se rozloučíme s Valettou. Navštívit můžeme Národní archeologické muzeum nebo některá z dalších muzeí. Objevit můžeme majestátní paláce, seznámit se s místními kulinářskými skvosty, shlédnout videoshow Malta Experience nebo se jen tak toulat městem a využít čas k nákupům.
 
8. DEN transfer na letiště, odlet do Prahy
 

Japonsko je jednou z nejizolovanějších krajin světa. V této zemi prakticky neexistují národnostní menšiny. 99% populace tvoří japonské etnikum.

bottom of page