top of page
LOGO.jpg
srí lanka mm.jpg

SRÍ LANKA, ZEMĚ BUDDHů A SLONů
14.-25.1.2024

NEGOMBO DAMBULLA SYGIRIYA KANDY NUWARA ELIYA HAPUTALE DAMBATENE NP UDAWALAWE MIRISSA BEACH

ČESKY HOVOŘÍCÍ PRůVODCE JIŽ OD 8 OSOB

Zveme vás na cestu, která dýchá svěží zelení centrálních hor Zářivého ostrova, jak se Srí Lance odpradávna říká. Čajovníkové stráně nám dnes nabízí stejně úchvatný pohled na zelené zlato, jako kdysi siru Liptonovi. I cesta místním horským vlakem patří k silným zážitkům. V chrámu Buddhova zubu v královském Kandy nás ovane dech dob kdysi mocných rodů sinhálské šlechty stejně silně, jako na ulicích soudobý asijský chaos.V barevných sárí a s věčným úsměvem. Nechme se oslnit pestrou mozaikou ostrova. Obdivujme v přítmí jeskynních chrámů buddhistické malby. Vydejme se až na vrchol skalní pevnosti Sygiriya s polonahými kráskami na vzácných freskách. Projděme se v královských botanických zahradách pod stromovými velikány, kteří pamatují mnohem více, než koloniální historii. Objevme tajemství léčebného umění ayurvédy. Minibus v národním parku vyměníme za džípy a v lesostepi budeme pozorovat nejpočetnější sloní populaci na ostrově, pávy,mangusty, papoušky i opice. Závěrem si odpočineme na zlaté mirisské pláži , jižním cípu ostrova. Odtud je možné se za svítání vydat na lodní výlet za velrybami, nebo do koloniálního přístavu Galle. Dotek klidu a tušení věcí přesahujících naše pozemské chápání si už navždy odvezeme domů.

CENA ZÁJEZDU : 64.790-Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj : 10.126-Kč


Cena zájezdu zahrnuje:
• Zpáteční letenku Praha/Vídeň -Colombo-Praha/Vídeň s přestupem včetně všech tax, dle aktuálního letového řádu do 22.000,-Kč
• Transfery klimatizovaným mikrobusem
• Jeepy v NP Udawalawe s programem v NP
• Ubytování se snídaní v 3-4* hotelích na atraktivních místech
• Cestu po železnici
• Česky hovořícího průvodce po celou dobu výpravy od 8 osob

• Prohlídku čajových plantáží spojených s ochutnávkou


Cena nezahrnuje:
• Pojištění léčebných výloh

• Stravu mimo program

• Vízum 60 USD

• Vstupné cca 100 USD
PROGRAM I LETOVÝ ŘÁD SE MůŽE MĚNIT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

NEZAPOMENUTELNÝ JESKYNNÍ KOMPLEX DAMBULA A SKALNÍ PEVNOST SIGRIA

DOBRODRUŽNÁ CESTA ŽELEZNICÍ MEZI ČAJOVÝMI PLANTÁŽEMI

AJURVÉDSKÁ MEDICÍNA, ZAHRADA KOŘENÍ A KRÁLOVSKÉ MĚSTO KANDY

HOLANDSKÁ PEVNOST GALLE  A RELAX NA PLÁŽÍCH V MIRISSE

tea-plantation-2173220_960_720.jpg

PODROBNÝ PROGRAM ZÁJEZDU

1. odlet z Prahy/Vídně do Colomba dle aktuálního letového řádu

2. DEN RELAX V POBŘEŽNÍM NEGOMBU
Přílet do COLOMBA. Transfer na ubytování v nedalekém letovisku NEGOMBO. Odpočinek, možnost tradičních ayurvédských masáží.

3. DEN TAJEMNÝ JESKYNNÍ KOMPLEX DAMBULLA A JEHO PŘÍBĚH
Po snídani odjezd do vnitrozemí do oblasti zlatého kulturního trojúhelníku. Prohlídka jeskynních chrámů zlatých Buddhů v DAMBULLE, klenot UNESCO. Místo s tajemnou atmosférou, královským příběhem, nenechavými opicemi a úžasnou vyhlídkou. Přejezd do oblasti skalní pevnosti SYGIRIYA. Ubytování 2 noci.

4. DEN LEGENDÁRNÍ LVÍ SKÁLA SYGIRIYA A CEJLONSKÉ UMĚLECKÉ DÍLNY
Ráno vystoupáme na LVÍ SKÁLU SYGIRIYA, legendární skvost zanesený na seznam UNESCO, s pozůstatky paláce krále Kassiapy a panoramatickým výhledem na smaragdové srdce ostrova, systém jezírek a fresky svůdných nebeských krasavic na stěně skály. Po sestupu zastávka v tradiční ŘEZBÁŘSKÉ DÍLNĚ a BATIKOVÉ MANUFAKTUŘE.

5. DEN VůNĚ A KOŘENÍ OSTROVA, TAJEMSTVÍ AYURVÉDY, KRÁLOVSKÉ MĚSTO KANDY
Buddhistickou kulturu na chvíli zaměníme za hinduistickou. Zastavíme se u pestrobarevného chrámu s množstvím soch a vyobrazení hinduistického panteonu, abychom se o něco později v BYLINNÉ ZAHRADĚ dověděli něco z tajů umění AYURVÉDY a nechali se namasírovat, nebo vyzkoušeli přírodní přípravky podle starých receptur. Lze si je také na místě koupit. Magie CHRÁMU BUDDHOVA ZUBU v královském městě KANDY bude zlatým hřebem tohoto dne. Ubytování 1 noc poblíž Kandy.

6. DEN PROCHÁZKA KRÁLOVSKOU BOTANICKOU ZAHRADOU. PANORAMATICKÁ CESTA DO HOR
Po snídani navštívíme nejproslulejší BOTANICKOU KRÁLOVSKOU ZAHRADU ostrova - PERADENIVA. Vrátíme se do dob starých rodů, zvelebující své říše, časů koloniálních mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. Pak už Kandy opustíme a zamíříme do hor do nejvýše položeného městečka NUWARA ELIYA, kde poblíž přespíme.

7. DEN VYHLÁŠENÉ ČAJOVÉ PLANTÁŽE. POHÁDKOVÉ HORSKÉ SCENÉRIE.
Po ránu navštívíme některou z vyhlášených čajových plantáží spojenou s ochutnávkou čaje. Možnost nákupu kvalitních čajů. Přejezd do horského městečka ELLA. V případě jasného počasí vystoupíme mezi čajovníky na vrchol LITTLE ADAMŚ PEAK s dechberoucími výhledy do strže, v opačném případě se projdeme k britské architektonické památce, železničnímu mostu přes údolí NINE ARCH BRIDGE. Ubytování v Ella.

8.DEN VLAKEM PO HORÁCH A ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍCH
Po snídani se vydáme vlakem do horského HAPUTALE. Vlak supící mezi plantážemi a jeho většinově rozesmátí domácí pasažéři, přepravující všechno možné jsou zážitkem sami o sobě:). Z nedalekého DAMBATENE se od Liptonovy 1.čajové továrny tuktuky dostaneme k vyhlídce LIPTON´S SEAT a ochutnáme pálivé tamilské svačinky. Zpět se projdeme mezi chundelatými čajovníky a tamilskými vesnicemi cca 7km po upravené cestě plné fotogenických výhledů. Přejezd k NP UDAWALAWE, nocleh.

9.DEN SLONÍ STÁDA NP UDAWALAWE A ZLATÝ PÍSEK MIRISSA BEACH
Brzy ráno odjezd džípy do NP UDAWALAWE, kde žije nejpočetnější sloní populace na ostrově a mnohá další zvířata. Po návratu z parku přejezd na jih, pláž MIRISSA BEACH se zlatým pískem a mnoha plážovými restauracemi. Ubytování poblíž, relax. 3 noci na místě.

10. a 11. DEN RELAX NA JIHU OSTROVA, KOLONIÁLNÍ GALLE NEBO POZOROVÁNÍ VERLYB
Odpočinek na pláži. Pro zájemce možnost fakultativního výletu: za svítání lodní trip-pozorování velryb. Druhý den možnost fakultativního polodenního výletu do koloniálního přístavu Galle s opevněním a svéráznými obchůdky.
12. DEN Transfer na letiště v Colombu, odlet. 13.DEN Přílet do Prahy/Vídn

Japonsko je jednou z nejizolovanějších krajin světa. V této zemi prakticky neexistují národnostní menšiny. 99% populace tvoří japonské etnikum.

bottom of page